Skole og barnehage

Skole og barnehage

Barnehager og skoler i Namsos kommune går over til grønt nivå fra og med mandag 31.01.22.

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehager og skoler på de ulike nivåene.

Grønt nivå

Barnehage- og skolehverdagen vil være som normalt og uten kohorter. Ansatte unngår håndhilsning og klemming voksne imellom. Det anbefales også at ansatte holder 1 meters avstand til hverandre.

Hvis smittesituasjonen endrer seg vil det kunne gjøre at skoler og barnehager igjen må justere sine rutiner. Dette kan skje på kort varsel.

Det er viktig at dere i samarbeid med oss er flinke med å sikre godt smittevern også videre fremover.

Vi er spesielt opptatt av

  • Ingen skal møte i barnehage eller skole hvis de er syke.
  • Barn som får symptomer på korona bør være hjemme fra barnehage/barneskole frem til de er i bedring, og dere bør vurdere om de skal testes.
  • Barn kan i barnehage/barneskole dersom de fremdeles har noen milde symptomer som rennende nese eller lett hoste.
  • God håndhygiene.

Følg de gjeldende smittevernreglene.

Nasjonale råd og regler (Regjeringen)

Informasjon, råd og regler om koronaviruset (Helsenorge)

Gjeldende regler og anbefalinger (oppdatert 28. 02.22)

Hvis husstandsmedlemmer er smittet

Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn, men kan gjennomføre daglig testing isteden. Dette gjelder også barn.

Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner, overnattingsbesøk og andre som du har hatt nær kontakt med over en lengre stund.

For å få slippe smittekarantene må du teste deg hver dag i 5 døgn fra siste nærkontakt til den smittede.

Dersom barnet bor sammen med den smittede og ikke kan holde avstand, må barnet i tillegg teste seg hele isolasjonstiden til den smittede. Det vil si at de da må teste seg hver dag i 11 døgn.

Dersom dere ikke gjennomfører testregimet som forklart over, må barnet/barna være i smittekarantene i 10 døgn og følge reglene som gjelder for smittekarantene.

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter har ikke plikt til smittekarantene, men anbefales å følge et testregime. Du bør også følge nøye med på symptomer. Får du symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en koronatest.

Øvrige nærkontakter kan være for eksempel kolleger, klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk.

Du bør ta to koronatester etter at nærkontakten med den smittede skjedde:

  • Test 1 på dag 3
  • Test 2 på dag 5

Personer som har mye og nær kontakt over lengre tid, vurderes på samme måte som husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uansett alder. Disse må følge reglene for denne gruppen. 

Gjeldende råd og anbefalinger

Husk at regler og anbefalinger endrer seg raskt. Det er ditt ansvar å følge de regler og anbefalinger som til enhver tid er gjeldende.

Namsos kommunens informasjonssider om korona