Verdensdagen for psykisk helse 2022

Årets tema handler om å bygge gode meningsfulle møteplasser, og øke kunnskapen om virkningen av ensomhet, diskriminering og utenforskap for vår psykiske helse.

Hva er verdensdagen?

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres mellom uke 39-42 hvert år. Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykiske helsen, og mobilisere til engasjement og tiltak for å styrke den psykiske folkehelsa.

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden.

Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre. #løftblikket

I år ønsker Verdensdagen å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap. Men det kan være utfordrende å kjenne på tilhørighet i et samfunn hvor folk må presse seg gjennom et nåløye for å passe inn. 

Meningsfulle sosiale møteplasser er viktig for å bygge nettverk, føle mestring og å forebygge utenforskap. Det er også helt sentralt for å skape tilhørighet for mennesker på flukt, som blir ekstra aktuelt i år. Tiltak som kan styrke opplevelsen av sosial støtte, er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager. 

Verdensdagen oppfordrer derfor til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker. Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Markeringer av verdensdagen

Vi lager et felles program på denne oversikten med oversikt over markeringer/aktiviteter rundt om i kommunen i anledning Verdensdagen. Meld inn ditt lag eller forenings aktivitet/markering ved å fylle inn webskjemaet nederst på denne siden.

Markeringer

Markeringer av verdensdagen for psykisk helse 2022
Når Hva Hvor
4. Oktober kl. 18.00-20.00 Temakveld om ADHD. Vi inviterer til åpent møte for alle interesserte. Målsetningen er å bidra til mer kunnskap og åpenhet om psykisk helse. Barrique, Namsos kulturhus.
4. Oktober kl. 12.00 Servering av kaffe og vaffel. Innbyggertorget Jøa, Fyret
8. Oktober kl. 13.00.-15.00 Møteplass Borggården Verdensdagen for psykisk helse/Skeivt kulturår/NamdalsPride. Grilling av pølse, kaffe og saft (gratis) Stand fra Mental helse Videokunstverket We just want to live av Trygve Skogrand stilles ut i biblioteket Natursti-quiz i Kulturparken og biblioteket for små og store Gitar og sang v/ Ida Johanne Asp Lyng og Hedda Emilie Gjertsås Bok- og plakatutstilling Skeivt kulturår og Verdensdagen for psykisk helse. Namdalspride – paraden starter ved Kulturhuset kl 15.00 Borggården, Namsos kulturhus.
8. Oktober kl. 17.30 Filmen Nelly&Nadine, en dok. om en utrolig kjærlighetshistorie som begynte i nazistenes kvinneleir Ravensbruck, lengde 1t 32 min (gratis visning på Namsos kino) Namsos kino
10. Oktober kl. 11.00-14.00. Stand med deltagere fra Mental Helse, Namsos kommune, Sykehuset, Nord Universitet Namsos storsenter
10. Oktober kl. 19.00-20.00 Markering av verdensdagen, samarbeid mellom Mental helse, Frikirka og Kirka Namsos Frikirke
20. Oktober kl. 11.00-12.00. Olav Duun videregående skole markerer Verdensdagen for psykisk helse for sine elever. Blikkfang og aktivitet i skolens fellesområder, Kahoot på storskjerm i Glassgata. Store plakater til utfylling av psykevettregler. Speeddating: Bli-kjent-samtaler i restaurant. Innspill til forberedelse av prosjekt i Folkehelse og livsmestring. Olav Duun videregående skole.

 

 

Råd og inspirasjon til å markeringer finner du på hjemmesiden til Verdensdagen

Registrer ditt arrangement