Søvnproblemer - gruppebehandlingstilbud

STÅ OPP - et gruppebehandlingstilbud for deg som sliter med søvnproblemer.

Har du problemer med å sovne, våkner lett eller veldig tidlig? Går det ut over daglig fungering eller livskvalitet? Delta på gruppebehandlingstilbudet STÅ OPP !

Hva er STÅ OPP?

Enkelt forklart går behandlingen ut på å endre søvnvanene, ved å tvinge søvnmønsteret inn i en begrenset og strukturert tidsperiode på ni uker.

Hvem passer tilbudet for?

Dette tilbudet passer for deg som sliter med insomni og som er motivert til å ta et tak for endring.

Påmelding

Det er ansatte i lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp som er gruppeledere. Det er løpende påmelding. Planlagt dato for neste gruppe er 8. februar eller når vi har fylt opp en gruppe (5-10 deltagere). Vi har 7 gruppesamlinger, hver gruppesamling er på om lag 120 min. Tilbudet er gratis. 

For mer informasjon/påmelding:

Du kan lese mer om STÅ OPP på hjemmesiden staaopp.no.