Blir du ofte sint? Bli med på kurs i sinnemestring

Blir du ofte sint? Å ha problemer med å regulere sinne er vanligere enn du tror. Det står stor respekt av å erkjenne at en har et sinneproblem.

Behandlingstilbud i Sinnemestring

Brøset-Modellen hos Mestringsenheten for psykisk helse og rus i Namsos vår/sommer 2023

Sinne er en normal følelse, men når den kommer ut av kontroll er den ødeleggende for deg selv og familien din. Mange tenker  ikke på egne sinnereaksjoner som vold, men atferden kan oppleves skremmende for de rundt deg. Vold kan uttrykkes på mange måter; fysisk, psykisk, seksuell, materiell og lignende.

Den som utsettes for vold får fysisk og psykisk skade. Volden smerter også den som bruker den, men det er kun voldsutøveren som kan stoppe volden.

Hvem passer kurset for?

Dette er et tilbud til kvinner og menn som skaper vansker for seg selv og sine nærmeste grunnet utfordringer med å beherske eget sinne.

Pris

Kurset er gratis.

Informasjonsfilm om kurset

Filmen "Slik møtes du hos Sinnemestring etter Brøsetmodellen"

Målet med kurset

Tilbudet skal gi personer med vold- og aggresjonsproblemer innad i familien alternative måter å reagere på.

 • Det er vanskelig å endre voldsadferd og mange trenger hjelp til denne endringen.
 • Du må være villig til å analysere og lære av eget reaksjonsmønster.
 • Du vil treffe behandlere som er opptatt av å endre sinne og voldsatferd sammen med deg.
 • Behandlingen går ut på å undersøke og bevisstgjøre deg på din egen tolkning av situasjoner, tanker og følelser.
 • Det er først individuelle samtaler for å sammen se på om dette er et tilbud som kan passe for deg.

Sinnemestring Brøsetmodellen har en godt dokumentert effekt på at sinne og vold kan endres gjennom gruppeterapi.

Behandlingen kan også gis individuelt. Gjennom prosessen vil du lære å kjenne ditt eget sinne og å uttrykke sinne på en respektfull og ikke krenkende måte.

Informasjon om kurs 2023 

Gruppebehandling

 • Uke 7 til 10: Individuelle kartleggingssamtaler (3 samtaler pr. deltaker) Evnt. også partnersamtale og/eller samtale med barn.
 • Uke 11 - 25: Gruppebehandling Brøset-modellen (15 gruppemøter, fast møtedag og tidspunkt à 2,5 timer hver uke). Det avholdes ikke gruppemøter i påskeferie/sommerferie.
 • Gruppebehandling foregår med 4-6 deltakere i hver gruppe.
 • Alle deltakere gjennomgår 3 individuelle kartleggingssamtaler (og eventuelt partnersamtale/samtale med barn)
 • Behandlingsforløpet består av 15 gruppemøter à 2-3 timer en gang pr. uke (minimum 30 timer).
 • Det er alltid 2 terapeuter som gjennomfører gruppebehandling.

Individuell behandling

 • Individuell behandling vil fortrinnsvis kjøres gjennom hele kalenderåret, men med noe redusert kapasitet i ukene 26-33 (sommerferieavvikling).
 • Individuell behandling består av 3 kartleggingssamtaler (og eventuelt partnersamtale og/
 • eller samtale med barn).
 • Behandlingsforløpet består av 10 individuelle samtaler à 1,5-2 timer en gang pr. uke (minimum 15 timer).
 • Det er fortrinnsvis 1 terapeut som har ansvar for individuell behandling.

Kursholdere og påmelding

Våre kursholdere er utdannet terapeuter i sinnemestring og kognitiv terapi.
Du kan selv ta kontakt direkte med oss eller henvises fra fastlege eller annen behandler.

Kursholdere:

 • Geir Hanslien 
 • Hege Aar

Kontakt

Hege Aar
Vernepleier og sinnemestringsterapeut
E-post
Mobil 95 49 71 21
Geir Hanslien
Sykepleier og sinnemestringsterapeut
E-post
Mobil 90 21 68 98