Behandling psykisk helse voksne

Mestringsenheten – psykisk helse og rus gir hjelp og støtte til personer over 16 år som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus, og deres pårørende.

Akutt psykisk helsehjelp 

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta tlf 116117.  Ved livstruende tilstander ring 113.  

Hva tilbyr vi? 

Mestringsenheten – psykisk helse og rus gir hjelp og støtte til personer over 16 år som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus, og deres pårørende. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg. Vårt hovedfokus er mestring, endring og bedring. Tjenestene tilbys individuelt eller i gruppe.

Tjenesteområdet tilbyr flere ulike tjenestetilbud i spennet fra lavterskel tjenestetilbud som rask psykisk helsehjelp (RPH) til botilbud for voksne som har behov for tilgjengelig helsepersonell.

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold er et kortvarig botilbud til deg med behov for akutt bistand med tilgjengelig helsepersonell. Til dette tjenestetilbudet må du henvises av din fastlege eller legevakt. 

Det tilbys også tjenester til pårørende i form av individuelle pårørendesamtaler.

Tilbudet kan inneholde: 

  • Strukturerte samtaler med fokus på din endringsprosess. 
  • Støtte til bedring og mestring av psykiske problemer. 
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter. 
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser. 
  • Bistand til medisinadministrering. 
  • Ansatte i teamet er koordinator og utarbeider en individuell plan i samarbeid med deg, når du har rett til. og/eller behov for dette. 
  • Tilbudet kan gis hjemme hos deg eller på Mestringsenhetens kontor. 
  • Vi benytter tilbakemeldingsverktøyet FIT (Feedback Informerte Tjenester) slik at du selv kan gi tilbakemeldinger på tjenesten og på eget utbytte av tilbudet. 

Slik søker du

Ta gjerne kontakt med Mestringsenheten på telefon 90 26 03 02.  Mestringsenheten har telefontid fra 08.30—12.00 alle hverdager.

Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. Bruk skjemaet nedenfor og send det til Brukerkontoret. Det er ønskelig at fastlegen sender informasjon om din helsetilstand

Bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for å søke om psykisk helsehjelp  

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis. 

Kontakt

Utetjenesten vakttelefon
Mobil 90 26 03 02

Mestringsenheten

Fra 01.06.2022 har mestringsenheten telefontid fra 08.30 — 12.00 alle hverdager.

Adresse

Besøk oss:
Sparebankbygget 4 etasje
Søren R. Thornæs veg 7
7800 Namsos 

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA