Har du problemer med rus?

Vi gir hjelp og bistand til rusavhengige. Vårt hovedfokus er livsmestring og økt livskvalitet.

Hva tilbyr vi? 

  • Praktisk bistand og veiledning for å mestre dagliglivet og boevne. 
  • Støttesamtaler, motivasjonssamtaler og veiledning. 
  • Hjelp til å komme i kontakt med andre helsetjenester, tannhelsetjenester og offentlige kontorer når du selv ikke er i stand til å mestre dette. 
  • Hjelp til å komme i gang med sosiale aktiviteter, fritidstilbud for å få en meningsfull hverdag. 

Tjenesten er tilgjengelig på dagtid alle ukedager utenom lørdag og søndag. 

Hvem kan få tilbudet? 

Rusavhengige. Vi prioriterer deg som nylig har vært til behandling og er motivert for å endre et negativt livsmønster. 

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis 

Kontakt

Utetjenesten vakttelefon
Mobil 90 26 03 02

Mestringsenheten

Fra 01.06.2022 har mestringsenheten telefontid fra 08.30 — 12.00 alle hverdager.