Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)  - Namsos kommune

Namsos kommune

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Hva tilbyr vi? 

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre. 

Hvem kan få tilbudet? 

Funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende. 

Hvordan kan du få tilbudet? 

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet. 

Retningslinjer for Transporttjenesten 

Informasjon om  transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag

Søknadsfrist 

Vi tildeler kort 6 ganger pr. år.

TT-kort, søknadfrister
Søknadsfrist Tildeling
1. desember 1. januar
1. februar 1. mars
1. april 1.mai
1. juni 1. juli
1. august 1. september
1. oktober 1. november

 

Søknadsskjema TT-kort finner du på fylkeskommunen sine sider
                                                                    

Hva skjer videre?  

  • Har du fått innvilget TT-kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betaling for utført transport med drosje eller spesialbil.
  • Kortet fylles opp med tildelt beløp 1. januar og 1. juli.
  • Hvis din situasjon endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt. Da benytter du samme søknadsskjema og legeerklæring, og de samme fristene gjelder. 

Kontakt

Brukerkontoret

 

 

Adresse

Besøksadresse: 
Abel Meyers gate 10
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 08.00-15.00