Trygghetsalarm - Namsos kommune

Namsos kommune

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en fastmontert alarm i hjemmet ditt som du kan bruke for å komme i kontakt med helsefaglig personell i en akutt situasjon. 

Hva tilbyr vi? 

Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, som formidler kontakt til hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem. 

Hvem kan få tilbudet? 

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. 

Slik søker du 

  • Ha personnummer og navn på fastlege tilgjengelig. 
  • Når du skal beskrive hva du trenger hjelp til, så kan du skrive på eget ark/sende med vedlegg.
  • Det er viktig at du fyller ut side 2 i skjemaet, samtykkeerklæring.

Brukerkontoret kan hjelpe deg med å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt

Bruk søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester for å søke om trygghetsalarm

Det er Brukerkontoret i kommunen som behandler søknaden. 

Hva koster det? 

Trygghetsalarm 2023
Hva Pris pr. mnd., kr. Merknad
Leie av trygghetsalarm Kr. 159,- Hvis behov for SIM-kort kommer kostnad for dette i tillegg

Oppsigelse av trygghetsalarm 

Ta kontakt med Brukerkontoret hvis du ønsker å si opp trygghetsalarmen.  

Kontakt

Brukerkontoret

 

 

Adresse

Besøksadresse: 
Abel Meyers gate 10
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 08.00-15.00