Hjemmehjelp - Namsos kommune

Namsos kommune

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Om du som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp med nødvendige oppgaver i hjemmet ditt, kan du søke om hjemmehjelp.

Hva tilbyr vi?

Renhold i private hjem. Hjemmehjelperen kan bistå med å bestille matvarer fra butikk.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Namsos kommunes hjemmehjelpsteam

  • Vi er utstyrt med ID–kort og uniformer fra kommunen, slik at du kjenner oss igjen.
  • Alt av rengjøringsutsyr må brukeren selv holde, også støvsuger.
  • Vi er tilgjengelig på mobil på dagtid i det området der du bor.
  • Vi har delt inn våre grupper med hjemmehjelpere slik at vi får færrest mulig hjelpere inn i hvert hjem. Du vil bli kjent med 2-3 hjemmehjelpere.

Slik søker du

Du søker om hjemmehjelp ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester-

 

Endre eller avbestille hjemmehjelp

Trenger du å endre eller avbestille hjemmehjelp kan du ta kontakt med det aktuelle bo- og velferdssenteret.

Hva koster det?

Praktisk bistand og opplæring 2023
Inntekt Timepris, kr. Abonnementspris pr. mnd., kr. Makspris pr. år, kr.
Inntil 2G (222 954) - 220- 2.640,-
2-3G (222 954–334 421) 310,- 1.165,- 13.975,-
3-4G (334 421- 445 908) 310,- 1.979,- 23.743,-
4-5G (445 908 –557 385) 310,- 2.988,- 35.851,-
Over 5G (> 557 385) 310,- 4.702- 56.421,-
Eventuelle endringer fra Helse og omsorgsdepartementet om forskrift om vederlag for opphold i institusjon vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune.

Kontakt

Brukerkontoret

 

 

Hjemmehjelp avdeling 1 Namsos bo- og velferdssenter
Hjemmehjelp avdeling 2 Namsos bo- og velferdssenter
Hjemmehjelp Vestre havn bo- og velferdssenter
Hjemmehjelp Bangsund bo- og velferdssenter
Hjemmehjelp Fosnes sykeheim
Namdalseid hjemmetjeneste vakttelefon

Adresse

Besøksadresse: 
Abel Meyers gate 10
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 08.00-15.00