Trygg arena - Namsos kommune

Namsos kommune

Trygg arena

Trygg arena

Namsos kommune arbeider med prosjektet Trygg arena. Prosjektet skal bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.

Hva er Trygg arena?

Trygg Arena er navnet på prosjektet i Namsos kommune.

Det ble søkt på to prosjekter forrige år:

Kommunen er tatt ut til å være pilot (forsøkskommune) for Programfinansiering 0 - 24. Vi fikk også skjønnsmidler fra Fylkesmannen til å drive prosjektet med Trøndelagsforskning. Disse to prosjektene har kommunen slått sammen til ett prosjekt: Trygg arena.

Hva kan prosjektet bidra til?

Begge prosjektene skal hjelpe oss å arbeide bedre for å hjelpe sårbare barn og unge, fra 0 til 24 år. 

Informasjonsfolder

Hva er målet med prosjektet?

Målet er at vi skal bli bedre til å samarbeide og koordinere tjenestene til barn og unge. Barnet eller ungdommen må settes i sentrum. Slik at de som trenger hjelp skal slippe å gå til mange instanser for å fortelle historien sin og for å få den hjelpen de trenger.

Hvordan skal vi arbeide fremover?

Alle som jobber med barn og unge i Namsos har vært med i en kartlegging.  Dette for å se hvordan de opplever arbeidet i dag og hva de mener må gjøres for at vi skal bli enda bedre. Det kom fram noen punkter som prosjektet skal jobbe videre med:

  • Vi må lage gode rutiner og systemer for samarbeid.
  • Vi må bli flinke til å praktisere samarbeid.
  • Vi må arbeide for å bli bedre kjent med hverandres tjenester for å lettere kunne søke hjelp hos hverandre.
  • På noen områder må vi kurses for å få mer kunnskap om noen områder.
  • Vi må finne rutiner for at vi tidlig blir oppmerksom på de som trenger hjelp, for å komme tidlig inn å hjelpe/legge til rette.

Kari N. Thorsen skal være prosjektleder for prosjektet i Namsos kommune. Vi samarbeider med Fylkesmannen i Trøndelag, Piloten for programfinansiering 0 - 24 og med Trøndelagsforskning. 

Kontakt

Kari Nielsen Thorsen
Rådgiver
E-post
Telefon +47 97 51 39 19

Adresse

Besøksadresse:
Namdalshagen,
Søren R. Thornæs veg 10,
Namsos

Postadresse:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

E-post:
postmottak@namsos.kommune.no