Det oppfordres til å ta test før oppstart i barnehage og skole

Det oppfordres til å ta test før oppstart i barnehage og skole

Det er ønskelig at at alle ansatte i skole og barnehage tester seg før de kommer på jobb etter nyttår. Det samme gjelder for skoleelever, og vil også være et tilbud til barnehagebarn.

Målet er å teste så mange som mulig for på denne måten å avdekke og avgrense eventuell koronasmitte i barnehagene og på skolene etter juleferien.

Når og hvor kan du hente hurtigtest før skolestart?

Tester kan hentes mandag 3. januar mellom kl. 10.00-14.00 på den skolen barnet går på.

Det vil være ansatte til stede på alle skoler, slik at man får hentet ut testene.

– Vi kan ikke pålegge noen, men vi oppfordrer alle elever og ansatte til å teste seg før skolestart tirsdag, sier grunnskoleleder i kommunen.

Første skoledag etter juleferien er tirsdag 4. januar.

Testing etter juleferien ved Namsos Opplæringssenter

Namsos Opplæringssenter oppfordrer alle deltakere på norsk- og grunnskoleopplæringen for voksne å ta koronatest etter juleferien.

Tirsdag 4. januar tilbyr skolen deltakerne sine til å ta en hurtigtest før undervisningen starter. Skolen stiller med tolker og ansatte som hjelper til slik at språkbarrieren ikke hindrer en sikker gjennomføring av testen.

For å hindre at for mange kommer samtidig til skolen kan oppmøtetiden for de ulike klassene bli noe endret. Deltakerne ved skolen vil få informasjon om når de skal møte opp.

Vi oppfordrer til å bruke munnbind fra du kommer til skolen til testen er gjennomført.

Tilbud til alle elever og ansatte

Tilbudet om hurtigtest gjelder også elevene på Olav Duun videregående skole og alle ansatte på skoler og barnehager.

– Jeg ønsker ellers å minne om at det er viktig at både barn og voksne har fokus på smittevern gjennom hele juleferien. Og særlig viktig er det at ingen med luftveissymptomer møter opp på skole eller barnehage etter juleferien, poengterer Roger Sæthre.

Testing av ansatte og barn i barnehagene

Den enkelte barnehage vil ta kontakt med foreldre/foresatte slik at alle skal få nødvendig informasjon om når de kan hente tester til barna hvis de ønsker å teste dem ved oppstart etter juleferien.

De ansatte testes før barnehagestart.

Hvis dere ikke har anledning til å hente eller få utlevert tester i juleferien, men likevel ønsker å teste, så kan dere ta med test hjem og ta etter første barnehagedag.

Negativ test

Ved negativt svar på testen kan barna dra på skolen og i barnehagen hvis de ikke har luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse.

Har barnet luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse?

Ved nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal barnet ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde og test gjennomført med negativt resultat. Dette gjelder også alle ansatte uavhengig om de er vaksinerte eller ikke.

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Barna kan komme tilbake selv om de fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Hva skal du gjøre hvis testen er positiv?

Ved positivt svar på testen skal du ringe koronatelefonen.

Koronatelefon, tlf. 99 15 27 45

For mer informasjon om testing og smittevern

Kontakt

Koronatelefon
E-post
Mobil 991 52 745

Åpningstider koronatelefon

Mandag-fredag: 08.00-11.30 og 12.00-15.00.
Lørdag og søndag: 09.00-11.30.

Informasjon om kommunens koronatelefon.