Høringsuttalelse fra Namsos kommune til AtB sitt forslag til nye rutetilbud - Namsos kommune

Namsos kommune

Høringsuttalelse fra Namsos kommune til AtB sitt forslag til nye rutetilbud

Høringsuttalelse fra Namsos kommune til AtB sitt forslag til nye rutetilbud

Namsos formannskap vedtok 09.02.2021 innspill fra Namsos kommune til AtB sitt forslag til nye rutetilbud. 

Vedtak i Namsos formannskap

 • Namsos kommune mener at prosessen og dialogen det legges opp til, vil danne et godt grunnlag for videre samarbeid om utvikling av kollektivtilbudet.
 • Namsos kommune har følgende innspill til AtB sitt forslag datert 21.12.20:
  • Ordinært rutetilbud: Forslaget om å legge ned bybusstilbudet i Fossbrenna (linje 608) rammer svake grupper særlig hardt. Namsos kommune mener dette er svært uheldig, og kan bidra til større utenforskap. Tilbudet må derfor videreføres
  • Fleksibel transport: 
   • Namsos kommune stiller seg veldig positiv til forslag om å etablere ordninger med fleksibel transport i Bangdalen, og inn til Namdalseid sentrum.
   • Namsos kommune ønsker å etablere et tilbud med fleksibel transport på Otterøya og på Lund. Kommunen ber AtB ta initiativ til møter mellom lokalbefolkning, AtB og kommunen for å se på behov og muligheter.
   • Namsos kommune ønsker å etablere "Trygt hjem for en 50-lapp". Kommunen mener dette vil være en god løsning i alle områder uten busstilbud på kvelden. Kommunen ber AtB ta initiativ til et møte mellom AtB, kommunen og representanter for ungdommen i kommunen.

Vedtaksdokumenter

Kontakt

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 478 17 262
Mobil 478 17 262