Emilsen Fisk AS - søknad om midlertidig akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten 32017 - Ånholmen etter 01.05.21 - Namsos kommune

Namsos kommune

Emilsen Fisk AS - søknad om midlertidig akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten 32017 - Ånholmen etter 01.05.21

Emilsen Fisk AS - søknad om midlertidig akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten 32017 - Ånholmen etter 01.05.21

Emilsen fisk søker om midlertidig videreføring av dagens godkjente areal og lokalitetsbiomasse. Du kan komme med innspill innen 02.02.21.

Emilsen Fisk AS søker om midlertidig tillatelse til videreføring av lokalitet 32017 Ånholmen i Namsos kommune. Emilsen Fisk AS har midlertidig tillatelse til produksjon av 3900 tonn laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten frem til 01.05.2021.


Lokaliteten ligger i et FNFFA-flerbruksområde i Namsos kommune sin gjeldende
arealplan. 

Dokumenter i saken

 

Send inn dine innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Frist for tilbakemelding er 02.02.2021.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 478 17 262
Mobil 478 17 262