Namsos kommune

Vil du følge politiske møter på Teams?

Vil du følge politiske møter på Teams?

På grunn av Covid-19 gjennomføres mange politiske møter digitalt på Teams.

Om du ønsker å følge med på et slikt møte, kan du be om å få tilgang til det. Send epost til postmottak@namsos.kommune.no og oppgi hvilket møte du ønsker å følge. Dette tilbudet gjelder bare digitale møter. Om et møte er digitalt eller fysisk, ser du på møtekalenderen på hjemmesiden. Hvis det står møtested Teams, er det et digitalt møte. Ellers vil det stå hvilket rom møtet skal være på.