Namsos kommune

Varsel om regulering for Høknesneset

Varsel om regulering for Høknesneset

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det med dette oppstart av reguleringarbeid for detaljregulering av "Høknesneset" i Namsos. Frist for innspill og spørsmål til oppstartsvarslet er satt til 12.05.2021.

Klikk for stort bildePlanområdet er ca. 114 da. og omfatter eiendommene gnr/bnr. 18/2, 18/15, 18/23, 18/31, 18/32, 18/121, 18/231, 18/2/24, 18/2/60 og 18/2/79.

Området ligger under reguleringsplanen "Namsos lufthavn" og er regulert som et restriksjonsområde for landbruk. Formålet med planen er å omregulere fra landbruk til næringsformål. Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, uteoppholdsarealer, infrastruktur mv. 

Namsos kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning og utbyggingsavtale.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Tonje Nyrud.
Tlf: 902 33 202 eller E-post til tonje@arcon.no innen 12.05.2021.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos