Varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Spillum

Gi innspill til varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Spillum

Bakgrunn

Det finnes flere eldre reguleringsplaner på Spillum. Utgangspunktet for Spillum har fra starten av vært at området i hovedsak skulle benyttes som et industriområde. Planene er over lang tid uthulet gjennom dispensasjoner og
området bærer i dag preg av å være et næringsområde. Enkelte av planene er vedtatt etter bygningsloven av 1965. Det finnes også et boligområde i planen.

Namsos kommune har forsøkt å gjennomføre en mindre endring i området men tilbakemeldinger fra enkelte sektorinteresser har vært at forslaget var for omfattende for å kunne tas etter § 12-14. Kommunen har fremdeles et ønske om å få «ryddet opp» i dette området i stedet for å fortsette praksis med dispensasjoner. Det er derfor nødvendig å få endret planen slik at den er i tråd med de faktiske aktivitetene som er på stedet. Samtidig vil man få utarbeidet planbestemmelser som står i stil med 2023. Dette vil sikre forutsigbarhet i planleggingen samtidig som man sikrer at videre utvikling skjer i tråd med lover, retningslinjer og veiledning som gjelder i 2023.

Spillum er et viktig område for Namsos kommune. Vi er avhengig av at Spillum kan være et attraktivt område for etablering for næringslivet. Det er derfor viktig at man sikrer at området kan utnyttes på en effektiv måte. Sentrumsplanen for Namsos legger opp til en transformasjon østover. Skal dette kunne realiseres må man ha tilgjengelige arealer for næring og plasskrevende detaljhandel.

Kartutsnitt som viser avgrensing for planområdet på Spillum - Klikk for stort bilde

Dokumenter i saken

Si din mening 

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. 

  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 JØA.
  • Innspillet kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen. 

Frist for tilbakemelding

Frist for tilbakemelding er 22. juni 2023.