Utskiftning av vann og avløpsledninger i Kaskøvegen

Namsos Kommunalteknikk skal grave og separere området Kaskøvegen i Lauvhammerfeltet i år.

Namsos kommune starter arbeidene med å skifte ut alle vann og avløpsledninger i Kaskøvegen 02. mai 2023. (Gult omriss på kartvedlegg blir separert i 2023)

Arbeidene starter i vegen ved Kaskøvegen 1 og fortsetter opp til snuplassen i enden av vegen.

Stikkledninger opp bak Kaskøvegen nr 1 til 25 blir tatt etter at arbeidene i Kaskøvegen er ferdig.

Det gjøres oppmerksom på at ingen hus kan separeres før kommunale ledninger er skiftet da vi ikke ønsker kloakk i overvannssystemet.

De fleste hus har felles kloakk og overvannsrør ut fra septiktank og ved separering vil disse bli skilt.

Nytt kommunalt kloakkrør har ikke kapasitet til både overvann og kloakk så derfor må separering ventes med til kommunale rør er skiftet.

Når arbeidene med å skifte ut kommunale vann og avløpsrør er ferdig, vil det bli sendt ut pålegg om separering av private overvann og kloakkrør til de som ikke allerede har svart på tilbud om separering.

Det må påberegnes perioder med vannavstengning som blir varslet via SMS/telefon/epost, og redusert fremkommelighet langs veien under anleggsperioden.

Kartutsnitt som viser Kaskøvegen - Klikk for stort bilde