Namsos kommune

Utkobling av Tiendeholmen renseanlegg, Pinavegen

Utkobling av Tiendeholmen renseanlegg, Pinavegen

I forbindelse med ombygging av Tiendeholmen renseanlegg i Pinavegen, vil deler av anlegget bli koblet ut i perioden torsdag 4/6 til onsdag 10/6.

Anlegget har to rensetrinn og det er det andre trinnet som vil bli koblet ut. Det første trinnet tar ut søppel og grovere partikler, og vil være i normal drift.

Det vil si at man får utslipp med forhøyet mengde av finere slam i utkoblingsperioden. Utslippet fra anlegget føres ut 275 meter fra land på ca. 30 meter dyp, og det forventes at det økte utslippet ikke skal være synlig.

Du kan ta kontakt via Borgermelding hvis du har spørsmål.