Namsos kommune

Utearealet ved Namdalseid skole

Utearealet ved Namdalseid skole

Utearealet ved nyskolen på Namdalseid er ikke klart for bruk ennå.

Sikringsgjerdene rundt  den nye skolen på Namdalseid er fjernet, men utearealet og lekeområdene er ikke frigitt til bruk ennå. Selv om gjerdet er borte er området fortsatt en byggeplass, og utlagt ferdigplen og beplanting trenger tid til å «sette seg» ordentlig. Vi anmoder derfor om at lekeområdene ikke blir tatt i bruk før skolestart 17. august.