Ukentlige meldinger ved ny smitte - Namsos kommune

Namsos kommune

Ukentlige meldinger ved ny smitte

Ukentlige meldinger ved ny smitte

Namsos kommune går nå over fra å melde fortløpende om enkelttilfeller av koronasmitte til å melde eventuell smitte ukentlig.

Antallet som er smittet og smittespredningen gir en pekepinn på hvor forsiktige vi må være og hvilke hensyn vi må ta i vår hverdag. Smittetallene for korona i Namsos kommune er lave og har vært det lenge. I tillegg er nå svært mange i befolkningen vaksinerte og karantene for nærkontakter er erstattet med testing og smittefaglige råd.

Hjemmeside og lokalmedia

Kriseledelsen i Namsos kommune har besluttet at enkelttilfeller av smitte heretter ikke lenger skal meldes fortløpende gjennom kommunens hjemmeside, Facebookside og til lokalmedia.

Namsos kommune vil heretter melde om ny smitte ukentlig, hver tirsdag formiddag. Det vil ikke komme noen melding hvis det ikke har vært nye smittetilfeller siden forrige tirsdag.

Namsos kommune vil ukentlig informere om eventuell ny smitte ved å oppdatere smittetabellen på kommunens nettside «Smittestatus i Namsos kommune». I tillegg vil samme informasjon sendes til lokale medier.

Mer informasjon ved utbrudd

Ved lokale smitteutbrudd kan innbyggerne ha behov for mer informasjon, særlig om hvordan kommunen håndterer smittesituasjonen. Det vil da kunne informeres mer og oftere.

Ved smitteutbrudd vil kommunens Facebookside brukes i tillegg til informasjon på kommunens nettside og til lokalmedia.

Smittestatus i Namsos kommune