Namsos kommune

TV-aksjonen 2020 - WWF Verdens naturfond

TV-aksjonen 2020 - WWF Verdens naturfond

TV-aksjonen 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Med midler fra TV-aksjonen starter WWF der problemet er størst: En tredjedel av plasten i havet  kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Som følge av korona er det besluttet av TV-aksjonen kun skal samle inn penger via digitale løsninger. Det betyr at TV-aksjonen arrangeres uten at bøssebærere går fysisk fra dør til dør, slik Norges befolkning er vant til. Det blir likevel mange muligheter til å bli med på årets aksjon for å bekjempe plast i havet.

Aksjonskomite i Namsos:

  • Leder Kjersti Tommelstad
  • Frode Båtnes
  • Kristin Kjørsvik
  • Eivind Skorstad

Les mer om TV-aksjonen på blimed.no.

Kontakt

Kjersti Tommelstad
Varaordfører
E-post
Mobil 916 39 231