Tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av korona - Namsos kommune

Namsos kommune

Tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av korona

Tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av korona

Hos Lotteri- og stiftelsestilsynet kan frivillige lag og organisasjoner søke om tilskudd til ulike arrangement eller aktiviteter som er påvirket av koronapandemien.

De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom koronakrisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Du kan lese mer om og søke på om tilskuddsordningene hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.