Tilskudd til sommerjobb for ungdom - Namsos kommune

Namsos kommune

Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Trøndelag fylkeskommune og Namsos Kommune lyser ut 10 ukelønner/tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år.

Hvem kan søke?

Det er bedrifter med arbeidsplasser i Namsos Kommune som kan søke.   Søker kan ha firmaadresse utenfor Namsos Kommune, men må ha ansatte i Namsos som kan veilede ungdommene som får sommerjobb.   

Hvilke jobber gis det støtte til?

Tilskuddordningen i 2023 er næringsnøytral. Det betyr at det kan søkes tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer.

Retningslinjer

  1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2003-2008.
  2. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august. (En arbeidsuke = 25 - 37,5 timer).
  3. Det gis ett tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Arbeidsgiver, eller ev. andre bidragsytere, betaler for resterende uker.
  4. De unge skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff eller mer.
  5. Bedrifter som får tilskudd, skal ikke ha permitterte.

Hvordan søke?

Send email til kjell-ivar.tranas@namsos.kommune.no der du opplyser om antall ukeverk det søkes om og arbeidsoppgaver sommervikarene evt. skal brukes til.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 3. april. Søkere får svar innen 20. mai. 

Tilskuddene utbetales etter at sommerjobbene er avsluttet og kommunen har mottatt en rapport fra søker. Frist for rapportering er 25. august 2023. 

Kontakt

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 47 81 72 62

Utvikling