Tilskudd til samiske kulturminner

Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer kan nå søke om tilskudd.

Tilskuddet er særlig aktuelt for eiere av fredede samiske bygninger. Midlene fordeles av Sametinget og Riksantikvaren.

Mer informasjon om tilskudd til automatisk fredede samiske kulturminner finner du hos Sametinget

Liten gammel trebygning på påler. - Klikk for stort bildeSamisk stabbur på Namdalsmuséet. Opprinnelig fra Vemundvik. Namsos kommune