Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023 - Namsos kommune

Namsos kommune

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Namsos kommune har innen fristen bekreftet overfor Bufdir at krav om å kunngjøre ordningen, rangere søknaden og ha en knutepunktsfunksjon og kontaktperson for tilskuddsordningen. Dette betyr at søkere nå kan forberede søknad.

Hvem kan søke

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 

Informasjon til alle søkere

Vi anbefaler at alle som vil søke leser årets utlysning og veilederen nøye. Søknadsskjemaene finner dere i søknadsportalen.

Om søknadsskjemaene

  • Hvilket søknadsskjema som skal benyttes vil være avhengig av om dere representerer en kommune, frivillig organisasjon eller privat aktør og hva dere ønsker å søke om tilskudd til.
  • Hele søknaden skal fylles ut i søknadsskjemaet.
  • Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av søknaden.
  • Bufdir vil behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

Søknadsportal

Koordinering av søknader 

Nytt av året er at kommunen kun skal sende inn en søknad, hvor alle tiltakene er listet opp. Dette er ment å gi oss mer oversikt over tilbudene som rettes mot denne målgruppen, og gi oss mulighet til samarbeid.

Kommune og organisasjon kan søke sammen

I tilfeller hvor kommune og annen organisasjon har søkt sammen kan man velge om tiltaket legges i kommunens samlesøknad eller i en separat søknad hvor den andre organisasjonen står som hovedsøker. Det er den som er juridisk og praktisk ansvarlig for tilbudet som bør søke, og er dermed ansvarlig for gjennomføring og rapportering.

Søknader fra andre aktører

Kommunen skal rangere søknader fra andre aktører, og det er ikke lengre et krav til at kommunene skal skrive en vurdering av søknadene.  Krav om rangering omfatter alle kommuner som har mer enn én søknad fra andre aktører (frivilligheten og private aktører). Disse aktørene oppretter skjema og sender inn søknad i søknadsportalen.

Søknadsfrist

Søknader må sendes via søknadsportalen innen 18. november 2021.