Tilgjengelighetsprisen 2021 - Trøndelag fylkeskommune - Namsos kommune

Namsos kommune

Tilgjengelighetsprisen 2021 - Trøndelag fylkeskommune

Tilgjengelighetsprisen 2021 - Trøndelag fylkeskommune

Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag.

Universell utforming handler om forståelsen for og kunnskap om god tilgjengelighet, og skal bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter og i alle aldre.

Prisen gis til enkeltpersoner, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på annen måte har arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø. Forslag på kandidater skal være skriftlig med en kort begrunnelse hvorfor de fremmes. 

Frist for å komme med forslag til hvem som skal få prisen er 15. september 2021.

Du kan lese mer om prisen og komme med forslag til hvem som skal få prisen på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune.