Tilbakebetaling inntil kr. 1000,- - Fritidskort for barn og unge - Namsos kommune

Namsos kommune

Tilbakebetaling inntil kr. 1000,- - Fritidskort for barn og unge

Tilbakebetaling inntil kr. 1000,- - Fritidskort for barn og unge

Dersom du allerede har betalt faktura for en aktivitet våren 2021, har du mulighet til å søke om tilbakebetaling fram til 25. juni. 

Søknadsskjema - tilbakebetaling, Fritidskort

Har du brukt Friskusportalen?

Vårt mål er at alle skal bruke Friskus-portalen, men i og med at portalen er ny vet vi at det noen ganger er vanskelig å bruke den. Dette gjelder for eksempel dersom du: 

  • har avtalegiro/månedsvis betaling i kulturskolen
  • går på fritidsaktiviteter i andre kommuner

Nå kan du få tilbakebetalt inntil kr. 1000,-

  • Ved å fylle ut dette skjemaet, vil du kunne få tilbake inntil kr 1000 for hvert barn. 
  • Du må laste opp faktura fra laget/foreningen og kvittering på betalt faktura når du søker om tilbakebetaling.

Kontakt

Esten Skullerud
Prosjektleder Fritidskort
E-post
Telefon 938 74 440