Stadig flere vaksinert - Namsos kommune

Namsos kommune

Stadig flere vaksinert

Stadig flere vaksinert

Stadig flere innbyggere blir vaksinerte i Namsos kommune, men kommunen når ikke alle. Enkelte opplever bivirkninger av vaksinen, men kommuneoverlegen er ikke bekymret.

Beboere på sykehjem, bo- og velferdssenter samt omsorgsboliger i Namsos kommune vil etter denne uka være fullvaksinerte med både dose 1 og 2, bortsett fra noen få som har fått utsatt vaksinen. 

Vaksinering uke 6 og 7

I forrige uke (uke 6) fikk 182 innbyggere dose 1, mens 130 innbyggere fikk dose 2. Gruppene som fikk vaksine denne uka var eldre over 85 år, eldre mellom 75 og 84 år og helsepersonell. Det ble vaksinert på sykehjem, i omsorgsboliger, på Namdalseid samfunnshus og på NTE arena.

Denne uka (uke 7) fortsetter vaksineringen på Fyret på Jøa, Namdalseid samfunnshus, NTE arena, sykehjem og omsorgsboliger. Gruppene som får vaksiner er eldre hjemmeboende mellom 75 og 84 år og helsepersonell. 

For tiden vaksineres det på torsdager og fredager. Dette kan endre seg etter hvert, avhengig av hvor mange doser kommunen får levert. Namsos kommune er klar til å håndtere større mengder med vaksiner og forventer større leveranser i mars. Innbyggerne må være forberedt på at de kan bli innkalt til vaksinering også i påska. Dette gjelder både dose 1 og 2.

Når ikke alle

Namsos kommune følger regjeringens prioriteringsliste for vaksinering basert på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). De som får tilbud om vaksine får en personlig invitasjon til time enten via SMS eller telefon. Invitasjonen vil komme fra det offentlige nettstedet Helsenorge eller Namsos kommune.

Det er viktig å svare på tilbudet om vaksine, enten på nett eller telefon. Svarer man ikke på nett blir man kontaktet via telefon. Vær oppmerksom på at oppringningen fra kommunen kommer fra et mobilnummer.

Namsos kommune har så langt ikke klart å nå absolutt alle innbyggere i risikogruppene som får tilbud om vaksine i denne omgang. Dette kan blant annet skyldes at kommunen mangler riktig telefonnummer. Hjemmeboende eldre i Namsos kommune over 85 år som ikke har blitt vaksinert ennå eller har gjort avtale om vaksinering, bes kontakte kommunens koronatelefon.

Innbyggere som er innkalt til vaksinering, men som har problemer med transport til vaksinasjonsstedet, bes også ringe kommunens koronatelefon.

Ring Koronatelefonen: 991 52 745

Namsos kommunes informasjonssider om koronavaksine

Vanlige bivirkninger

En del er bekymret for bivirkninger etter å ha fått koronavaksine. Milde bivirkninger er vanlige etter vaksinasjoner.

– Reaksjonene enkelte opplever viser at kroppen jobber med vaksinen den har fått, og er egentlig bare et tegn på at vaksinen virker, forteller kommuneoverlege Anita Carlson.

FHI opplyser på sitt nettsted at det i studiene for alle de tre godkjente koronavaksinene i Norge, oppgis at over halvparten får vondt på injeksjonsstedet, hodepine og tretthet. Mange får også ledd- og muskelsmerter og frysninger. En mindre andel kan også få forbigående feber over 38 grader.

Disse symptomene oppsto 1-2 dager etter vaksinasjon og vedvarte et par dager. Slike symptomer er vanlige etter vaksinasjon med vaksiner mot andre sykdommer også, men det ser ut til at andelen som får disse bivirkningene er høyere for de tre godkjente koronavaksinene.

FHI om bivirkninger etter koronavaksine

Viktig å vaksinere helsepersonell

I Sverige er det varslet om enkelte bivirkninger hos helsepersonell etter vaksinering, særlig etter dose 2. Dette har i Sverige ført til noe sykefravær blant helsepersonell og bemanningsutfordringer. For å unngå samme utfordringer i Norge anbefaler FHI å ikke vaksinere alt helsepersonell samtidig på samme tjenestested.

– Betydningen av å få vaksinert helsepersonell er stor, og jeg vil oppfordre alt helsepersonell til å la seg vaksinere. Bivirkninger av en vaksine er vanlig og et tegn på at kroppen jobber med å utvikle en såkalt immunrespons. Dette er bra, men kan være litt ubehagelig i en kort periode. Som kommuneoverlege kommer jeg til å ta den vaksinen jeg får tilbud om når det blir min tur. Jeg har full tillitt til godkjenningsprosessen av vaksinene, sier kommuneoverlege Anita Carlson.

Namsos kommunes informasjonssider om korona