Namsos kommune

Spørreundersøkelse til frivillige lag og foreninger

Spørreundersøkelse til frivillige lag og foreninger

Namsos kommune ønsker å få tilbakemeldinger fra frivillige lag og foreninger om hvordan korona-pandemien påvirker dere.

Det er viktig for oss å vite hvilke konsekvenser denne situasjonen har for aktivitet og økonomi. Vi vil bruke svarene dere gir på våre åtte spørsmål til å vurdere hva vi som kommune har mulighet til å bidra med i denne krevende tiden. 

Vi har også sendt ut undersøkelsen på e-post til ledere i lag og foreninger som er registrert hos oss, og oppfordrer dere til å svare kun en gang fra hvert lag/forening. Da får vi et mest mulig reelt bilde av situasjonen.

Svarfrist er 17. april. 

Du finner spørreundersøkelsen her

Tusen takk for at dere bidrar! 

Kontakt

Ann Evy Duun
Kommunalsjef kultur og inkludering
E-post
Mobil 990 46 710