Namsos kommune

Søk korona-kompensasjon for avlyste eller utsatte arrangementer innen 21. april

Søk korona-kompensasjon for avlyste eller utsatte arrangementer innen 21. april

Nå er det mulig å søke på nasjonal kompensasjonsordning for kultur, frivillighet og idrett.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Frist for å søke er 21. april.

Kompensasjonsordningen er en del av regjeringens nasjonale krisepakke til kultur, idrett og frivillighet. Les regjeringens pressemelding om kompensasjonsordningen her. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Slik søker du

Søknadsskjemaene er åpne fra 14. april. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen. Bruk elektroniske søknadsskjemaer på henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. Her finner du også informasjon om vilkår og utfyllingsveiledning:

Husk kommunens spørreundersøkelse!

Vi minner også om kommunens spørreundersøkelse til frivillige lag og foreninger om korona-situasjonen. Svarfrist er 17. april.

Her finner du informasjon om kommunens spørreundersøkelse

Kontakt

Ann Evy Duun
Kommunalsjef kultur og inkludering
E-post
Mobil 990 46 710