Namsos kommune

Smitteutbruddet i Namsos kommune

Smitteutbruddet i Namsos kommune

De siste dagers smitteutbrudd i Namsos kommune har vært konsentrert i et innvandrermiljø. Miljøet har selv tatt et betydelig ansvar i forbindelse med utbruddet, noe som har vært til stor hjelp i smittesporingsarbeidet.

Smittesporingen viser at utbruddet har sitt utspring i en annen kommune før det ble spredt til Namsos. Da dette ble kjent har miljøet i stor grad varslet hverandre og satt seg selv i isolasjon – Dette har gjort smittesporingsarbeidet og antall nærkontakter langt mer oversiktlig, sier kommuneoverlege Anita Carson. – Jeg håper denne måten å reagere på når smitte kommer i egen omgangskrets kan være et eksempel til etterfølgelse for alle andre i lokalsamfunnet.

Det er på nåværende tidspunkt ikke registrert smitte utenfor denne omgangskretsen.

Kriseledelsen i Namsos kommune har hatt møte i dag og vil komme med lokale anbefalinger for Namsos i løpet av formiddagen. Disse er basert på de nasjonale anbefalingene.