Smitte Namsos helsehus - Namsos kommune

Namsos kommune

Smitte Namsos helsehus

Smitte Namsos helsehus

Det er i dag rapportert om ytterligere en beboer som er koronasmittet ved Namsos helsehus. Det er også fire ansatte som har testet positivt på korona. Tidligere har to beboere og to ansatte testet positivt. Kommuneoverlegen vurderer at det er sannsynlig at dette dreier seg om omikron-smitte.

De beboerne som tidligere har testet positivt forventes å være ut av isolasjon i løpet av kommende uke.  Den beboeren som er smittet nå, isoleres på egen avdeling.

Strategi og plan for å begrense smitte

Strategien nå er å begrense og forsinke smitte mest mulig, hindre personellet i å bli smittet, og hindre at smitten sprer seg utenfor avdelingen. Blant annet vil mat og medisiner leveres til den aktuelle avdelingen.

Kommunen følger alle anbefalinger om nødvendige tiltak ved smitte på institusjon som er anbefalt fra Folkehelseinstituttet. Blant annet er det utpekt en utbruddsansvarlig som jobber med utbruddet i nært samarbeid med kommuneoverlegen og tilsynslege ved institusjon.

Det ble også raskt laget en plan for personell, blant annet med tiltak for å unngå at personell og ansatte beveger seg mellom forskjellige avdelinger, og minst mulig rullering av ansatte mellom pasientene. Testing av ansatte og pasienter ble iverksatt, og ansatte tester seg daglig.

Den aktuelle avdelingen ble raskt stengt da smitten ble oppdaget, og det vurderes fortløpende om dette skal omfatte hele helsehuset.