Selvtesting og eget ansvar for smittevarsling - Namsos kommune

Namsos kommune

Selvtesting og eget ansvar for smittevarsling

Selvtesting og eget ansvar for smittevarsling

Regjeringen innfører såkalt nedjustert TISK fra mandag 27. september. Dette betyr at koronasmittede i større grad selv skal varsle nærkontakter og at færre nærkontakter heretter blir nødt til å gå i karantene.

TISK er tiltak som settes i gang når noen får påvist koronasmitte og står for testing, isolering, smittesporing og karantene.

Nedjustert TISK fra 27. 09 (Namsos kommune)

Testing

Man skal fortsatt ha lav terskel for å teste seg ved koronasymptomer, men flere skal heretter teste seg selv med hurtigtester i stedet for på teststasjon.

Isolasjon

Smittede har uendret plikt til isolasjon.

Smittesporing

Kommunene vil heretter kun smittespore og varsle de mest smitteutsatte, det vil si husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Den smittede skal selv varsle øvrige nærkontakter og oppfordre disse til å teste seg. Foresatte, skole eller for eksempel idrettslag kan også stå for denne informasjonen til øvrige nærkontakter.

Karantene

Karanteneplikten vil heretter kun omfatte de mest smitteutsatte, det vil si uvaksinerte husstandsmedlemmer eller uvaksinerte tilsvarende nære. Karantene kan i de fleste tilfeller erstattes av å følge et bestemt testregime (daglig selvtesting eller testing annenhver dag på teststasjon)

Regjeringen legger opp til at nedjustert TISK skal gjelde i om lag fire uker inn i fasen "En normal hverdag med økt beredskap".

Namsos kommunes koronasider

Nedjustert TISK fra 27. september (Helsedirektoratet)