Sanitetsforeningene er klare til å bidra ved kriser og katastrofer

Namsos kommune og Sanitetsforeningens omsorgsberedskap inngår en forpliktende avtale om samarbeid ved større ulykker, kriser og katastrofer.

Samarbeidsavtalen om omsorgsberedskap gjelder for alle sanitetsforeningene i kommunen som ønsker å være med.

Sanitetsforeningen har lokallag på Klinga, Namsos, Otterøya, Statland, Jøa og Lund.

Mandag 22. mai var kommunedirektør, brannsjef og ledere i Klinga og Namsos sanitetsforening samlet på brannstasjonen i Namsos. Hensikten med møtet var å bli enige om en forpliktende samarbeidsavtale mellom Namsos kommune og Sanitetsforeningenes omsorgsberedskap i hele kommunen.

Avhengig av gode samarbeidspartnere

Kommunen er avhengig av gode og trygge samarbeidspartnere når en krise rammer.

– Vi vet ikke hva neste hendelse er, men kommunen må raskt få på plass et apparat der berørte i en hendelse blir tatt imot og tatt godt vare på, der vet vi at sanitetsforeningen er viktig ressurs og samarbeidspartner for oss, sier kommunedirektør Jostein Grimstad.

For brannvesenet er det en trygghet at kommunen har et slikt samarbeid med sanitetsforeningen. - Det kan være noe så enkelt som å få på plass mat og drikke som vil være helt avgjørende for utholdenheten til våre mannskaper ved for eksempel en skogbrann, sier brannsjef i Namsos brann og redning, Håvard Sæther.

Saniteten stiller opp

Sanitetsforeningene er godt vant med å stille opp når det er behov for flere hender. Sist under koronapandemien hvor de bemannet vaksineringsstasjoner i Namsos.

- Vi har også tidligere hatt en slik avtale om samarbeid, men den begynner å bli en del år gammel så vi er glade for at en ny og oppdatert avtale er på plass, sier Randi Dille, leder i Namsos sanitetsforening. Hun deltok på møtet sammen med leder i Klinga sanitetsforening, Kjersti Hovd.

Ikke alle sanitetsforeningene i kommunen hadde anledning til å delta på møtet, Fosnes sanitetsforening hadde signert avtalen i forkant, og de øvrige som kommunen har vært i dialog med er positive til å være med.

Noen å ringe

Avtalen gjelder for alle sanitetsforeningene i Namsos kommune som ønsker å være med. Sanitetsforeningen har lokallag på Klinga, Namsos, Otterøya, Statland, Jøa og Lund.

- For oss er det viktigste at vi har kontaktpersoner vi kan ringe og som tar tak i oppgavene så raskt som mulig. Det vet vi at vi får med en slik avtale, avslutter Grimstad.