Samarbeid mellom kommune og næringsforening - Namsos kommune

Namsos kommune

Samarbeid mellom kommune og næringsforening

Samarbeid mellom kommune og næringsforening

Namsos kommune har inngått samarbeidsavtale med Namdal næringsforening. 

En fornøyd ordfører Arnhild Holstad signerer avtalen sammen med en like fornøyd Amund Lein, leder av Namdal næringsforening. Foto: Namsos kommune - Klikk for stort bildeEn fornøyd ordfører Arnhild Holstad signerer avtalen sammen med en like fornøyd Amund Lein, leder av Namdal næringsforening. Namsos kommune

Avtalen innebærer støtte fra Namsos kommune til ulike trivselstiltak i Namsos sentrum, som belysning med mer. Avtalen gir dessuten kommunen tilgang på kurs og arrangementer i regi av næringsforeninga.

- Jeg er glad for at vi har fått en samarbeidsavtale på plass. Næringsforeninga er en viktig samarbeidspartner for kommunen, og en viktig bidragsyter inn i arbeidet med næringsutvikling, sier ordfører Arnhild Holstad.