Røde kors - ferie for alle, tilbud i juleferien - Namsos kommune

Namsos kommune

Røde kors - ferie for alle, tilbud i juleferien

Røde kors - ferie for alle, tilbud i juleferien

Røde kors tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi. "Ferie for alle" skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Røde kors inviterer til følgende opphold i juleferien

(Uke 51/52)

  • Jegtvolden Fjordhotell

Hvem kan delta på "Ferie for alle"?

Målgruppen er familier som:

  • har hatt svak økonomi over en lengre periode (minst tre år)
  • har minst ett barn i alderen 6-13 år
  • ikke har tilsvarende tilbud
  • klarer seg selv uten tett faglig oppfølging

Søknad

Røde kors samarbeider med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre som er i kontakt med målgruppen, det er ansatte i kommunen som søker om plass for familiene. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for juleferien er 30. oktober.

Kontakt

Kontaktperson for Ferie for alle i Trøndelag:

Hege-Iren Karlsen
Telefon: 46 41 17 60
E-post: hege-iren.karlsen@redcross.no

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Røde kors sine nettsider.