Resultater, TV-aksjonen 2022

Sammen skal vi gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Hva går pengene til?

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Sammen redder vi liv! 

På nettsiden blimed.no kan du leser mer om hva pengene fra årets TV-aksjon går til.

Resultater

Oversikt over bidrag gitt til TV-aksjonen fra Namsos kommune

Du kan fortsatt gi ditt bidrag

TV-aksjonen skal alltid legge til rette for at folk kan bidra på sin måte. For givermuligheter er ikke dette noe unntak, det skal være mulig å gi på alle mulige måter. 

  • Gi på digitale bøsser til og med 7. november.
  • Vipps til 2133 - Vipps til 2133 blir ført på kommunestatistikken gjennom hele oktober og november.
  • Send SMS med kodeord TVA til 2133 (300 kr) 
  • Du kan sette inn ditt bidrag på innsamlingskonto: 8380 08 09005

Næringsliv/organisasjoner, skoler/barnehager og trossamfunn kan bidra via giversider og spleis.