Regjeringen letter på koronatiltakene - Namsos kommune

Namsos kommune

Regjeringen letter på koronatiltakene

Regjeringen letter på koronatiltakene

Torsdag kveld meldte Regjeringen at de letter på koronatiltakene. De nye reglene og anbefalingene gjelder fra i dag. Namsos kommune følger de nye tiltakene.

På Namsos kommunes nettsider finner du oversikt over oppdaterte regler og råd.

Dette er hovedpunktene i tiltakene

  • Regjeringen innfører grønt nivå på videregående skoler, kommunene må gjøre egne vurderinger.
  • Opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager.
  • Maks 200 personer på innendørs offentlige arrangementer med henviste sitteplasser.
  • Skjenking frem til klokka 23.00
  • Legger blant annet om karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i større grad. Dette gjelder i hovedsak såkalte øvrige nærkontakter.
  • Fortsatt hjemmekontor.

 

Testing erstatter karantene for «øvrige nærkontakter»

Karantene erstattes av testing for gruppen «øvrige nærkontakter», det vil si nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.

Øvrige nærkontakter har ikke lenger karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og med ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 

Endringen har tilbakevirkende kraft for «øvrige nærkontakter» som allerede sitter i karantene. Disse kan avbryte karantenen og i stedet teste seg i henhold til testregimet.

Tiltaksnivå i skoler og barnehager avgjøres lokalt

Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på såkalt gult nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO. Kommunene skal heretter gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Oppvekstsektoren i Namsos kommune avgjør i løpet av dagen, i samråd med kommuneoverlegen, om skoler og barnehager fortsetter på gult nivå eller om de går over til grønt nivå, når det gjelder smitteverntiltak.

Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar.

Eget ansvar for smittesporing

Regjeringen legger opp til overføring av mer ansvar for smittesporing til innbyggerne.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil komme med råd om hvordan folk selv skal smittespore. Namsos kommune vil publisere rådene på sin nettside når disse er klare.

Regjeringen skriver at de fortløpende vil vurdere tiltaksnivået, og at de vil gjøre en ny helhetlig vurdering i starten av februar.

Oversikt over nye nasjonale tiltak