Referat fra kommunestyret 16. desember - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra kommunestyret 16. desember

Referat fra kommunestyret 16. desember

Namsos kommunestyre hadde årets siste møte 16. desember.

Budsjett og økonomiplan

Det siste kommunestyret før årsskiftet ble, som alltid, preget av budsjett og økonomiplan. Noen av endringene fra kommunedirektørens forslag, er at feriecamp skal videreføres, det skal brukes 1 million ekstra til mobil- og bredbåndsutbygging og over 2,5 millioner til solavskjerming på helsebyggene våre.

Handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 - kommunestyrets vedtak (framsikt.net)

Nexanstomta

Det ble gjort et viktig vedtak for Namsos kommune i saken om fellesprosjektet med Trøndelag fylkeskommune, om videre arbeid med ny videregående skole på Nexans-tomta. Fylkestinget behandlet saken dagen før, med annet vedtak, men det var et viktig signal som ble gitt fra kommunestyret for det videre arbeidet.

Bosetting av flyktninger

I møtet ble det også vedtatt at Namsos kommune kan bosette 26 flyktninger i 2022, etter anmodning fra IMDI.  Kommunestyret sa også at vi kan ta imot 50 flyktninger i 2022 og 50 i 2023 hvis det skulle bli behov for det.

Prioriteringsliste for spillemidler i 2022 for idrett- og friluftsanlegg

Prioriteringslista for spillemidler i 2022 for idrett- og friluftsanlegg ble vedtatt. Det har kommet 23 søknader, fordelt på 16 for ordinære anlegg og 7 for nærmiljøanlegg – alle er med på prioriteringslista.

Ny ordfører

Namsos kommune fikk ny ordfører i dette møtet. Arnhild Holstad fikk innvilget sin søknad om fritak fra ordførervervet i forrige møte, og Frode Båtnes ble nå valgt til ny ordfører. Han startet i det nye vervet i det øyeblikket han ble valgt, og fikk derfor lede slutten av kommunestyremøtet. Båtnes ble også valgt til nytt medlem i formannskapet, og en rekke andre verv som ligger naturlig til ordførerrollen.

Kulturpris og frivillighetspris

På årets siste møte ble det kunngjort at Namdal Vokalensemble fikk Namsos kommunes kulturpris for 2021. Frivillighetsprisen 2021 gikk til Solfrid Skevik. Og en ekstraordinær kulturpris ble tildelt Klinga sanitetsforening og Namsos sanitetsforening. Vi gratulerer alle prismottakerne, og takker for strålende innsats!

Du kan lese hele protokollen fra kommunestyremøtet i vår innsynsportal.