Priser til bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift - Namsos kommune

Namsos kommune

Priser til bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Priser til bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Arnhild Holstad har overrakt priser til bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

En virksomhet som er blitt sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift har vært igjennom en prosess der de har utviklet virksomheten sin slik at den tilfredsstiller visse miljøkriterier/krav. Miljøkriteriene retter seg mot hovedtemaene: arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, energiforbruk og transport:

  • Arbeidsmiljø omfatter hovedsakelig lovpålagte krav
  • Innkjøp går på redusert forbruk, bruk av miljøsertifiserte leverandører og etterspørsel av miljømerkede produkter.
  • Avfallshåndtering går på avfallsreduserende tiltak og kildesortering.
  • Energiforbruk går på energiforbruk og energikilde.
  • Transport går på reduksjon av transport, eks ved møter på skype, og bruk av mest mulig miljøvennlig transport

Et viktig overordnet element er kommunikasjon av miljøtilpasningen internt i bedriften. Kravene er tilpasset den enkelte bransje ved at det i Miljøfyrtårnsystemet er utviklet et sett med mange ulike bransjekriterier

Bedriften må levere en årlig rapport til Miljøfyrtårn med statistikk for å vise utviklingen på de ulike temaene.

En sertifisert virksomheten har dokumentert for en uavhengig sertifisør at de tilfredsstiller kravene. Det skjer ved gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, og ved en befaringsrunde i bedrift eller arbeidsplass. Diplomet som deles ut er et symbol på at dette er gjennomført. Hvert tredje år foretas en resertifisering. Diplom deles ut kun ved førstegangs sertifisering.

Hva handler miljøfyrtårnsertifisering om?

Miljøfyrtårnsertifisering handler i stor grad om bevisstgjøring og rutiner. Det vil koste litt å få dette på plass og følge det opp, men det er også penger å spare ved redusert energiforbruk, reduserte avfallsmengder, sortering av avfall, og reduserte transportkostnader. Miljøsertifisering  utvikler miljøbevissthet, miljøhensyn gjennom tilbud og etterspørsel. Et kriterium er å etterspørre miljømerkede produkter og miljøsertifisering fra sine leverandører, noe som gir konkurransefordel  for de som kan levere på dette.

Kandidatene:

  • Comfort Bjørn Seem: Konsulenten sier: «Comfort Bjørn Seem har jobbet målrettet og systematisk i prosessen. Til tross for mye arbeid med ombygging av butikk og begrensninger ifm. Covid, har de stått på for å komme i mål. Bedriften har stått frem som en aktør med miljø og samfunnsansvar. Som rådgiver under prosessen har det vært en inspirerende å bistått de på veien frem mot sertifisering» 

  • SIGN AS: Konsulenten sier: «Sign AS er et arkitektselskap som prosjekterer over hele landet. Ved sin Miljøsertifisering bidrar Sign AS til at byggeprosjekter (i hovedsak Tiltaksklasse 2 og 3) utformes med fokus på miljøvennlige løsninger. Via sin Miljøpolicy og handlingsplan setter Sign Arktektur AS en høy miljøstandard både for egen virksomhet og for alle sine kunder.»

  • Namsos Bil AS: Konsulenten sier: «Topp jobba. De har jobbet systematisk med prosessen og gjennom arbeidet sikret kontinuerlig forbedring på indre- og ytre miljø, bærekraft og klima. Jeg er imponert over hvordan bedriften har tatt eierskap til prosessen og vist at de tar et samfunnsansvar og ønsker å tilby de mest mulig miljøvennlige løsningene.»

 

Representanter fra bedriftene med miljøfyrtårnpris - Klikk for stort bilde Fra venstre: ordfører Arnhild Holstad, Odd Jonassen, Comfort Bjørn Seem as, Laila Thane, Comfort Bjørn Seem as, Bjørn Engen, Namsos Bil as, Anders Haagensen Strand, SIGN as, Håvard Davidsen, SIGN as.