Namsos kommune

Priser til bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Priser til bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Arnhild Holstad har overrakt priser til bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

En virksomhet som er blitt sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift har vært igjennom en prosess der de har utviklet virksomheten sin slik at den tilfredsstiller visse miljøkriterier/krav. Miljøkriteriene retter seg mot hovedtemaene: Arbeidsmiljø, Innkjøp, Avfallshåndtering, Energiforbruk og transport:

 • Arbeidsmiljø omfatter hovedsakelig lovpålagte krav
 • Innkjøp går på redusert forbruk, bruk av miljøsertifiserte leverandører og etterspørsel av miljømerkede produkter.
 • Avfallshåndtering går på avfallsreduserende tiltak og kildesortering.
 • Energiforbruk går på energiforbruk og energikilde.
 • Transport går på reduksjon av transport, eks ved møter på skype, og bruk av mest mulig miljøvennlig transport

Et viktig overordnet element er kommunikasjon av miljøtilpasningen internt i bedriften. Kravene er tilpasset den enkelte bransje ved at det i Miljøfyrtårnsystemet er utviklet et sett med mange ulike bransjekriterier

Bedriften må levere en årlig rapport til Miljøfyrtårn med statistikk for å vise utviklingen på de ulike temaene.

En sertifisert virksomheten har dokumentert for en uavhengig sertifisør at de tilfredsstiller kravene. Det skjer ved gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, og ved en befaringsrunde i bedrift eller arbeidsplass. Diplomet som deles ut er et symbol på at dette er gjennomført. Hvert tredje år foretas en resertifisering. Diplom deles ut kun ved førstegangs sertifisering.

Hva handler miljøfyrtårnsertifisering om?

Miljøfyrtårnsertifisering handler i stor grad om bevisstgjøring og rutiner. Det vil koste litt å få dette på plass og følge det opp, men det er også penger å spare ved redusert energiforbruk, reduserte avfallsmengder, sortering av avfall, og reduserte transportkostnader. Miljøsertifisering  utvikler miljøbevissthet, miljøhensyn gjennom tilbud og etterspørsel. Et kriterium er å etterspørre miljømerkede produkter og miljøsertifisering fra sine leverandører, noe som gir konkurransefordel  for de som kan levere på dette.

Kandidatene:

 • Namsos Tannklinikk: Miljøfyrtårn-ansvarlig i fylkeskommune sier: «Klinikken har gjennom arbeidet i miljøkartleggingsfasen blitt mer bevisst på HMS-arbeidet og spesielt det å tenke miljøtiltak i hverdagen. Årlige klima- og miljørapporter vil i framtiden gi et bilde på om de har lykkes i forhold til mål og planer.»
 • BDO: Tiltross for at sertifiseringsprosessen har funnet sted i et år preget av stor usikkerhet og mange begrensinger, har de ansatte vist stor kreativitet og engasjement, og evne til å omstille seg.  BDO  hadde i utgangspunktet planlagt å gjennomføre selve sertifiseringen digitalt, noe som selvsagt var en stor fordel under pandemien. Likevel har det vært noen ekstra utfordringer oppi denne situasjonen, ettersom noen ting krevde mer tid og ressurser, alle var på hjemmekontor og ingen kunne reise, ei heller under forberedelsene. Kontorene tok likevel skikkelig tak og viste at de virkelig ville ta dette i mål.  BDO hadde allerede sertifisert noen av sine enkeltkontorer tidligere, så det var veldig gledelig at de nå gikk «all in» med en full sertifisering av hele virksomheten ved hjelp av Miljøfyrtårns hovedkontormodell. Det vil absolutt gi dem et nyttig verktøy for helhetlig miljøledelse, og for å jobbe kontinuerlig med grønn omstilling og gode miljøtiltak også i årene som kommer. 
 • Grong Spb avd. Namsos: Rådgiver sier: «Grong Sparebank avd. Namsos har stått fram som en bank med stor forståelse over hvilket samfunnsansvar de har. De har jobbet hardt med måten man rådgiver sine kunder, samt å vise ansvar i forhold til egne investeringer. Deres kundefokus vil komme innbyggere i Namsos kommune til gode når det gjelder miljø. Som rådgiver under prosessen har det vært en fryd å se hvor effektive og prosessrettet banken har vært i sitt arbeid.»
 • Jonark AS: Rådgiver sier: «De har jobbet målrettet fra dag en i prosessen og involvert andre ansatte i prosessen opp imot sertifisering. Gratulerer!»
 • Namdal Container og gjenvinning: Rådgiver sier: «En virksomhet med omfattende bransjekriterier som har jobbet seg frem mot miljøfyrtårnsertifisering. Gratulerer!»
 • Sentrum bilservice: Rådgiver sier: «SENTRUM Bilservice Namsos AS har gjort en god jobb i Miljøfyrtårnprosessen, og viser tydelig sitt ønske om å gjøre en innsats for ytre miljø. Mange nye rutiner er etablert, god kontroll på kjemikalier og aktiv bruk av miljøtips. Miljøfyrtårnansvarlig har bidratt aktivt i fellessamlingene, og er en god ambassadør for virksomheten.»
 • Byggingeniør Einar Olsen as: Bedriften har jobbet godt og spesielt kan nevnes deres arbeide med en konkret miljøpolicy som beskriver hvordan de ønsker å jobbe med Miljø, Bærekraft og Klima fremover. Den er: Vi som bedrift føler et samfunnsansvar for å gjøre vår del av jobben for et bedre miljø. Vår miljøprogresjon gjenspeiles i vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vårt overordnede mål for miljøet vil være å gradvis forbedre vårt miljøavtrykk.  BEO jobber for kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner og vil jobbe for å redusere virksomhetens påvirkning av miljøet.  BEO skal bruke Miljøfyrtårn som en motivasjon og et hjelpemiddel for å kunne forbedre miljøavtrykket. BEO skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i bedriften. BEO skal gjøre miljøvurderinger ved innkjøp og bruk av løsninger og materialer i prosjekter. BEO skal finne sine svakheter med tanke på miljøavtrykk, og gradvis forbedre disse.  Med disse enkle men viktige policyformuleringene som bakgrunn har BEO jobbet effektivt fram mot vel fortjent sertifisering.
 • Revisjon Midt-Norge avd. Namsos: Rådgiver sier: «Revisjon Midt-Norge SA, avd Namsos har vært i en prosess med flere andre underavdelinger. De har delt på kompetanse og hatt møter internt. De har jobbet godt, til tross for et langt opphold under korona i fjor. De deltok på kurs i januar og har mest på egenhånd tatt tak i nødvendige endringer.»
Ordfører Arnhild Holstad deler ut Miljøfyrtårnpris til bedrift - Klikk for stort bilde
Ordfører Arnhild Holstad deler ut Miljøfyrtårnpris til bedrift - Klikk for stort bilde
Ordfører Arnhild Holstad deler ut Miljøfyrtårnpris til bedrift - Klikk for stort bilde
Ordfører Arnhild Holstad deler ut Miljøfyrtårnpris til bedrift - Klikk for stort bilde
Ordfører Arnhild Holstad deler ut Miljøfyrtårnpris til bedrift - Klikk for stort bilde
Ordfører Arnhild Holstad deler ut Miljøfyrtårnpris til bedrift - Klikk for stort bilde
Ordfører Arnhild Holstad deler ut Miljøfyrtårnpris til bedrift - Klikk for stort bilde
Ordfører Arnhild Holstad deler ut Miljøfyrtårnpris til bedrift - Klikk for stort bilde