Namsos kommune

Pressemelding: Namsos kommune gjenåpner sine utendørs idrettsanlegg 

Pressemelding: Namsos kommune gjenåpner sine utendørs idrettsanlegg 

Namsos kommune gjenåpner sine utendørs idrettsanlegg med umiddelbar virkning, i tråd med helsemyndighetenes råd. Fortsatt gjelder strenge regler. Treningsgruppene kan ikke bestå av flere enn fem personer, og det skal være minst to meter mellom hver enkelt deltaker. 

«Påska er ei tid for utendørsaktiviteter, og vi ønsker å bidra til at alle får en god påskeferie» sier kommunedirektør Inge Ryan. «Samtidig vil vi understreke at dette må skje i forsvarlige former og etter de nasjonale anbefalingene som gjelder. Det er viktig at man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko.»  

For anlegg som ikke tilhører Namsos kommune er det opp til særforbundene og idrettslagene selv å ta avgjørelser om eventuell åpning. Idrettslag og andre som tilrettelegger for aktivitet må holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og idrettens særforbund, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.  

Regler for aktivitetene 

Følgende regler gjelder for aktivitet på kommunens anlegg:  

  • Ved aktiviteter for barn og unge, bør det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter. 
  • Det må være maksimalt 5 som deltar på samme aktivitet 
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt, det skal være minst to meter mellom hver deltaker 
  • På en stor fotballbane vil det være mulig å dele inn banen for flere grupper samtidig, men ikke flere enn fire grupper. 
  • Det skal ikke brukes garderober/dusjer/oppholdsrom i anleggene. 
  • Deltakerne kan for eksempel ha aktivitet som å sparke ball. Deltakerne må ikke ha aktivitet som innebærer håndkontakt gjennom felles utstyr som for eksempel treningsmanualer.  

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand får ikke delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter. 

Gjenåpner ikke innendørsanlegg 

Kommunen åpner ikke innendørs haller og anlegg. Dette er begrunnet med større smittefare og kapasitet til renhold. Renhold i helseinstitusjoner må prioriteres. 

Kontakt

Ann Evy Duun
Kommunalsjef kultur og inkludering
E-post
Mobil 990 46 710