Personvernsvikt avdekket i oppvekstsektoren - Namsos kommune

Namsos kommune

Personvernsvikt avdekket i oppvekstsektoren

Personvernsvikt avdekket i oppvekstsektoren

Namsos kommune har avdekket manglende kommunale rutiner når det gjelder personvernsikkerhet i applikasjoner benyttet i våre barnehager og grunnskoler. 

Det er påbegynt et arbeid for å gjennomgå personvernsikkerheten. Applikasjoner i grunnskolen vil derfor bli stengt ned i juleferien. De vil bli åpnet igjen på nyåret i prioritert rekkefølge når de er klarert. 

Vi er ikke kjent med at personopplysninger er på avveie, men vi må sikre trygge rutiner for å ivareta vårt ansvar. 

Eventuelle spørsmål rundt dette rettes til Kommunalsjef Oppvekst og opplæring, Arnt Ivar Jakobsen. 

Kontakt

Arnt Ivar Jakobsen
Kommunalsjef
E-post