Oppfriskningsdose til innbyggere over 65 - Namsos kommune

Namsos kommune

Oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år

Oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år

Alle innbyggere i Namsos kommune som er over 65 år vil få tilbud om å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine (dose 3) i løpet av november eller desember.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

Tid mellom dose to og oppfriskingsdose

Oppfriskningsdose med koronavaksine til personer over 65 år skal tidligst gis fem måneder etter dose to. I Namsos kommune hadde de fleste i målgruppen for oppfriskningsdose fått sin andre dose innen utgangen av juli.

Invitasjon på SMS eller telefon

Tilbud om vaksinering kommer som en personlig invitasjon til vaksinetime enten via SMS eller telefon. Invitasjonen vil komme fra det offentlige nettstedet Helsenorge eller Namsos kommune.

Det er viktig å raskt svare på tilbudet om vaksine, enten på nett eller telefon. Svarer man ikke på nett blir man kontaktet via telefon. Vær oppmerksom på at oppringningen fra kommunen kommer fra et mobilnummer.

Hvor og når

Beboere på Namsos kommunes sykeheimer og bo- og velferdssentre fikk tilbud om oppfriskningsdose i uke 41 og mange vaksinerte seg da på nytt. 

  • Øvrige innbyggere i aldersgruppen 65-74 år vil motta invitasjon til oppfriskningsdose 25. og 26. november.
  • Øvrige innbyggere over 75 år vil motta invitasjon til oppfriskningsdose 7. eller 14. desember.

Innbyggere i målgruppen som ikke kan ta oppfriskningsdose før senere i 2022 vil få tilbud om dette.

Vaksineringen vil foregå på NTE Arena. Innbyggere som er innkalt til vaksinering, men som har problemer med transport til vaksinasjonsstedet, bes ringe kommunens koronatelefon.

Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere (FHI)

Namsos kommunes koronainformasjon