Namsos kommune

Oppfordring til hundeeiere på tur i utmarka

Oppfordring til hundeeiere på tur i utmarka

Fylkesmannen innførte ekstraordinær båndtvang på nordsiden av Namsen i Namsos kommune 11.mars av hensyn til tamrein på beite.  Selv om det ikke er innført ekstraordinær båndtvang i de sørlige delene av kommunen, ber vi om at alle som ferdes med hund i utmarka nå viser hensyn også i disse områdene.

Klikk for stort bildeDesignelement Namsos kommuneDet har vært dårlige beiteforhold over store deler av fylket i vinter og reinen, som annet hjortevilt, er inne i en sårbar periode.

For å unngå uheldige situasjoner henstiller vi derfor om at  hunder helst skal være i bånd. Dette selv i om det ikke er vanlig båndtvang i hele kommunen før 1.april.