Namsos kommune

Om åpning av skoler og barnehager

Om åpning av skoler og barnehager

Regjeringen varslet 7. april at åpning av barnehager ​kan skje fra 20. april og skolene fra 27. april. Skolene åpner i første omgang for elever fra 1.-4. klasse. Namsos kommune jobber nå for å kunne åpne skoler og barnehager fra disse datoene for de aktuelle alderstrinnene.

Oppvekstsektoren jobber med å lage gode opplegg og rutiner som skal ivareta smittevernhensyn og en trygg og sikker drift for barna i barnehagen og elevene i småtrinnet. Hvis kommunen trenger å bruke litt mer tid på å planlegge en forsvarlig åpning av skoler og barnehager blir det gitt nærmere informasjon om det til foreldrene.

Skolene skal sørge for gode opplegg for de elevene som fortsatt skal ha hjemmeundervisning, enten fordi de er i mellomtrinn eller ungdomsskole, eller er i risikoutsatte grupper.

Er noen i tvil om de er i risikoutsatte grupper, må de drøfte dette med fastlegen sin, som kan avklare dette.