Nasjonale smitteverntiltak gir lettelser for barn, unge og studenter - Namsos kommune

Namsos kommune

Nye smittetiltak gir lettelser for barn, unge og studenter

Nye smittetiltak gir lettelser for barn, unge og studenter

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene, men innfører enkelte lettelser for barn, unge og studenter. Fra tirsdag 23. februar blir det også endringer i reglene for arrangement og skjenking av alkohol.

Regjeringens beslutninger bygger på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Namsos kommunes hovedstrategi er å følge nasjonale smitteverntiltak. 

Idrettsarrangementer for barn og unge:

  • Barn og unge under 20 år kan i dag trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Nå åpnes det også opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. 

Studenter:

  • Det åpnes for at studenter kan være mer fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak.

Arrangementer:

  • Kravet om fastmonterte seter på innendørs arrangementer erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Maksimalt antall personer som kan være til stede begrenses fra tidligere 200 til nå 100 personer.

Alkoholservering:

  • Tidspunktet for skjenkestopp endres fra kl. 24.00 til kl. 22.00. Det er kun tillatt å servere alkohol til de som får servert mat. Det tillates nå også å skjenke alkohol ved arrangementer på samme måte som på serveringssteder.

Les pressemeldingen fra Regjeringen for flere detaljer rundt smitteverntiltakene og endringene som er gjort. 

Pressemelding fra Regjeringen 19.02.21: lettelser for barn, unge og studenter

Namsos kommunes informasjonssider om korona