Namsos kommune

Nye pasientvarslingsanlegg og velferdsteknologi

Nye pasientvarslingsanlegg og velferdsteknologi

Vi er godt i gang med å innføre velferdsteknologi i Namsos.

De fleste helsebygg har nå fått installert pasientvarslingsanlegg og velferdsteknologi. Nye dørlåssystemer er også igangsatt. Til høsten fortsetter vi med resterende bygg.

Dette er gjort i samarbeid med leverandør Hepro AS.
Teknologi skal gi trygghet og mestring, og vi skifter også ut en stor del av de gamle trygghetsalarmene i disse dager.

Tre ansatte innen helse og velferd i Namsos kommunen. Står og viser frem teknologisk utstyr. - Klikk for stort bilde