Nye lokale Miljøfyrtårnbedrifter - Namsos kommune

Namsos kommune

Nye lokale Miljøfyrtårnbedrifter

Nye lokale Miljøfyrtårnbedrifter

Namsos kommune gratulerer firmaene El-sikkerhet, Weider rør, Thermo-Transit og A-elektriker med å ha oppnådd å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Ordfører Frode Båtnes fikk æren av å overrekke sertifikatet som beviser miljøinnsatsen firmaene har gjort.

En virksomhet som er blitt sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift har vært gjennom en prosess der de har utviklet virksomheten sin slik at den tilfredsstiller visse miljøkriterier og krav. Miljøkriteriene retter seg mot hovedtemaene: Arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, energiforbruk og transport.

Et viktig overordnet element er kommunikasjon av miljøtilpasningen internt i bedriften. I Miljøfyrtårnsystemet er det utviklet et sett med mange ulike bransjekriterier. Bedriften må levere en årlig rapport til Miljøfyrtårn med statistikk for å vise utviklingen på de ulike temaene.

En sertifisert virksomhet har dokumentert at de tilfredsstiller kravene. Diplomet som deles ut er et symbol på at dette er gjennomført.

Miljøfyrtårnsertifisering handler i stor grad om bevisstgjøring og rutiner. Miljøsertifisering utvikler miljøbevissthet, miljøhensyn gjennom tilbud og etterspørsel. Et kriterium er å etterspørre miljømerkede produkter og miljøsertifisering fra sine leverandører, noe som gir konkurransefordel for de som kan levere på dette.

Ordfører holder diplom og står sammen med to menn. - Klikk for stort bilde
Mann og dame holder diplom sammen med ordfører. - Klikk for stort bilde
Gruppebilde av smilende ansatte og ordfører. - Klikk for stort bilde
To menn, den ene ordfører, holder diplom, smiler og ser i kamera. - Klikk for stort bilde

Stiftelsen Miljøfyrtårn