Namsos kommune

Ny elev ved Olav Duun videregående smittet – i underkant av 200 i karantene

Ny elev ved Olav Duun videregående smittet – i underkant av 200 i karantene

En ny elev ved Olav Duun videregående skole har testet positivt på korona. Eleven er bosatt i Overhalla kommune, og tilfellet har en mulig sammenheng med tidligere tilfeller i kommunen.  167 elever er satt i karantene, og i tillegg vil dette gjelde flere lærere.

Ytterligere ett familiemedlem, som også er elev på Olav Duun videregående skole, har forkjølelsessymptomer. Denne eleven er satt i isolasjon, og vil testes i dag.

Den smittede er butikkansatt i hjemkommunen. Kommuneoverlegen vurderer at risiko for smitte til kunder er lav, mens butikkansatte som er definert som nærkontakter er satt i karantene.

Namsos og Overhalla kommuner samarbeider nå med Olav Duun videregående skole for å koordinere arbeidet med smittesporing. Kommunene jobber med å identifisere øvrige nærkontakter. På nåværende tidspunkt ser det ut som totalt antall i personer i karantene vil bli i underkant av 200.

Hvilke elever er satt i karantene?

Elevene som er satt i karantene er:

 • 2. og 3. klasse idrettsfag

Alle disse 60 er satt i umiddelbar karantene og testes i morgen. Siste kontakt med smittede var 30. oktober, og karantene varer dermed tom 9. november.

 • 1. klasse på alle studieforberedende fag (idrettsfag, musikk, dans og drama og studiespesialisering) 

Også disse 107 er satt i umiddelbar karantene og testes i morgen. Siste kontakt med den isolerte eleven var 4. november, og elevene settes derfor i karantene tom 14. november.

Dette utgjør til sammen 167 elever.

Idrettsfag benytter Namsoshallen til deler av sin undervisning. Kommuneoverlegen har vurdert situasjonen nøye og konkludert med at risiko for smitte blant andre brukere av hallen er lav.

Namsos kommune forbereder seg på å teste 200 personer i løpet av fredag. Det totale smittebildet i fylket utfordrer kapasiteten ved laboratoriet på St. Olavs Hospital, og det tar derfor noe lengre tid å få prøvesvar. Kommunen håper å motta prøvesvar i løpet av helga.

Jeg er satt i karantene – når kan jeg testes?

 • Alle timer for testing fredag 6. november er satt av til elever og lærere som er i karantene.
 • Alle som er satt i karantene vil motta en tekstmelding fra kommunen med tid og sted for testing på fredag
 • All testing vil foregå mellom klokken 08.30 og 22.00
 • Dersom du ikke mottar tekstmelding i løpet av torsdag kveld, må du ta kontakt på koronatelefonen fredag morgen.

Jeg er ikke i karantene, men har symptomer – hvordan kan jeg bestille koronatest?

Dersom du har symptomer, må du ta kontakt på koronatelefonen for å bestille test.

Hvor tar du testen?

 • All testing skjer ved testbrakka til Namsos legevakt som ligger på Trænsenteret ved Elkjøp og Byggmakker. Midtre Namdal Legevakt - Pinavegen 14
 • Når du kommer til testbrakka må du selv følge med om du blir vinket inn til testing. Du blir ikke hentet eller oppringt. Du kan banke på, men ikke gå inn.
 • OBS: Du skal ikke benytte kollektivtransport eller taxi når du har symptomer på korona.

Råd om karantene

Voksne i karantene bør holde avstand til andre voksne i husstanden for å hindre smittespredning. Det er bestemte krav til egnet karantenested.

Personer som allerede er i karantene når de får typiske symptomer på covid-19 (luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet eller tap av smak- eller luktesans), regnes som «sannsynlig covid-19-tilfeller» inntil prøvesvar foreligger. Deres hustandsmedlemmer må i karantene i påvente av prøvesvar.  Hvis du er i karantene og utvikler symptomer til tross for én negativ test, ber vi om at du melder deg til en ny test. 

Dersom du blir pålagt karantene er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene. Uansett årsak til karantenen varer den i 10 døgn. Karantenen skal forebygge videre smitte.

Les mer om Avstand, karantene og isolering her

Har du spørsmål? 

Ta kontakt på koronatelefonen, telefonnummer 991 52 745. 

Åpningstider, koronatelefon
Dager Tidspunkt
Ordinær åpningstid Mandag-fredag 08.00-15.30

Du kan også bruke de nasjonale informasjonskanalene:

På helsenorge.no finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål  

Vi kan alle bidra!

Vi kan alle bidra i kampen mot koronasmitte. Følger du disse fire rådene kan vi sammen bremse smitten:

 • Hold avstand
 • Vask hender
 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer
 • Begrens antall nærkontakter

Kontakt

Anita Carlson
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 911 62 558