Nattestenging av E6 gir økt trafikk på FV 17

Namsos kommune er kjent med at E6 stenges mellom kl. 18.00 og 06.00 fra uke 16/17 og ut i oktober.

E6 stenges på grunn av skredsikring

E6 stenges på grunn av skredsikring på grunn av flere nedfall og skred fra bergskjæringene langs E6 og Snåsavatnet mellom Snåsakroa og Oldervika. (Langnesberga). Det er Gjerden Fjellsikring AS som har oppdraget med skredsikringen. 

Målet er å bedre forholdene på strekningen med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Trafikkavviklingen under anleggsperioden blir at E6 stenges fra klokken 18:00 til 06:00 neste dag. Trafikk skiltes og ledes via fylkesvei 17 og fylkesvei 760. 

Prosjektside for E6 Langnesberga hos Statens vegvesen.

Namsos kommune vil informere om framdriften i prosjektet på vår hjemmeside. 

Muligheter for lokalt næringsliv

Kommunen og næringsforeningen vil sammen se på mulighetene dette kan gi for lokalt næringsliv.